Programm Gala 5.Mee2018

Gala Concert 2018 – Schëtter Musek
Direktioun: Rudi De Bouw

Centre Culturel Minsbech

Programm:
North and South Bill Conti, Arr. Roland Smeets
Orient Express Philip Sparke
Robinson Crusoe Bert Appermont
Around the world in 80 days Otto Schwarz

Entracte

Schëtter Jongbléiser
Sunliner (Concert March) Eric Osterling
Into the clouds Richard L. Saucedo
Disney Film Favorites Arr. Johnnie Vinson

Jupiter Hymn Gustave Holst; Arr. Johan de Meij
mat der Participatioun vun der Schëtter Musek

Schëtter Musek
Pacific dreams Jacob de Haan

Pirates of the Carribbean Klaus Badelt

Fly me to the moon Bart Howard, Arr. Takashi Hoshide

Caravan Duke Ellington, Arr. N. Iwai, J.D.Playbar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *